Aktualności

Zbiórka karmy dla bezdomnych ...
4 lutego 2023

Nasze Przedszkole we współpracy z wolontariuszką z Biblioteki Publicznej mst. Wraszawy w dzielnicy Wesoła organizuje zbiórkę karmy dla ...

Bal karnawałowy
4 lutego 2023

W poniedziałek (6 lutego) zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do wspólnej zabawy. Po śniadaniu odbędzie się bal karnawałowy, prosimy ...

Świąteczne kartki z życzeniami ...
21 grudnia 2022

Społeczność naszego Przedszkola przygotowała świąteczne kartki dla podopiecznych Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Przedszkolaki wraz z ...

Akcja charytatywna "Ile waży ...
29 listopada 2022

Dziękujemy za Państwa wsparcie akcji "Ile waży święty Mikołaj?". Udało na się zebrać 602 złote i 67 groszy!

Zebranie informacyjne dla rodziców ...
16 listopada 2022

Szanowni Rodzice zapraszamy na zebranie informacyjne do grupy Lisków 23 listopada (środa) o godz. 17.00

Linki

 

 

 

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - https://przedszkola.edukacja.warszawa.pl

Data

Zdarzenie

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

od 28 lutego

(wtorek)

do 6 marca

do godz. 16.00

(poniedziałek)

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

7 marca

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

od 7 marca
od godz. 13.00

22 marca
do godz. 20.00

 

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

od 7 marca

od godz. 13.00

do 23 marca

do godz. 16:00
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 

WAŻNE

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 kwietnia
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 26 kwietnia
godz. 13.00
do 5 maja 
do godz. 10.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja
godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 8 maja 
do 23 maja

* w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
* uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica (uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym),
* w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
* w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie,
* na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

15 czerwca
godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

od 15 czerwca

od godz. 16:00
do 20 czerwca
do godz. 20:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

od 15 czerwca
od godz. 16:00
do 21 czerwca
do godz. 15:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie.

Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.
 

WAŻNE

1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

28 czerwca
godz. 13.00

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

od 28 czerwca
od godz. 13:00
do 30 czerwca
do godz. 16:00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej.

3 lipca
godz. 13:00

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w SYSTEMIE informacji o wolnych miejscach.

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 260

ul. Trakt Brzeski 85
05-077 Warszawa

tel/fax: 22 773 39 94
email: p260@eduwarszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.