Aktualności

Zbiórka karmy dla bezdomnych ...
4 lutego 2023

Nasze Przedszkole we współpracy z wolontariuszką z Biblioteki Publicznej mst. Wraszawy w dzielnicy Wesoła organizuje zbiórkę karmy dla ...

Bal karnawałowy
4 lutego 2023

W poniedziałek (6 lutego) zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do wspólnej zabawy. Po śniadaniu odbędzie się bal karnawałowy, prosimy ...

Świąteczne kartki z życzeniami ...
21 grudnia 2022

Społeczność naszego Przedszkola przygotowała świąteczne kartki dla podopiecznych Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. Przedszkolaki wraz z ...

Akcja charytatywna "Ile waży ...
29 listopada 2022

Dziękujemy za Państwa wsparcie akcji "Ile waży święty Mikołaj?". Udało na się zebrać 602 złote i 67 groszy!

Zebranie informacyjne dla rodziców ...
16 listopada 2022

Szanowni Rodzice zapraszamy na zebranie informacyjne do grupy Lisków 23 listopada (środa) o godz. 17.00

Linki

 

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole nr 260 Warszawa

 

Przedszkole nr 260 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole nr 260 Warszawa.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Arciszewska.
 • E-mail: p260@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 773 39 94

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 260 w Warszawie
 • Adres: ul. Trakt Brzeski 85; 05-077 Warszawa
 • E-mail: p260@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 227733994

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Dojazd do przedszkola autobusami miejskimi linii numer 411, 502, 704, 720, 722, 730 do przystanku Nizinna 01, który usytuowany jest w odległości około 8 m od wejścia do przedszkola. Możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod budynek przedszkola.

Główne wejście do przedszkola znajduje się od strony ul. Traktu Brzeskiego. Wejście do budynku zabezpieczone jest domofonem. Schody w korytarzu głównym znajdują się po lewej stronie, prowadzą na I piętro. Sekretariat znajduje się na piętrze, należy wejść po schodach. Dojście do budynku droga od furtki do budynku umożliwia dostęp osób poruszających się na wózkach ale sam budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W budynku nie ma wind i platform dla osób niepełnosprawnych. 

Nie ma tłumacza języka migowego. Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak  dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Przedszkole mieści się w budynku, w którym nie ma możliwości przeprowadzenia takich zmian architektonicznych, które spełniałyby wymagania dla osób ze specjalnymi potrzebami. W związku z tym, po wcześniejszym kontakcie, staramy się zapewnić rozwiązanie alternatywne zgodne z oczekiwaniem osób zainteresowanych.

Kontakt

Przedszkole nr 260

ul. Trakt Brzeski 85
05-077 Warszawa

tel/fax: 22 773 39 94
email: p260@eduwarszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.